Saturday, February 13, 2016

Send Rakhi Online To Warangal Telangana

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
«®¾-ÅŒÕ©Õ Â¹Lpæ®h Aª½Õ-’¹Õ¢-œ¿Ÿ¿Õ
¨ \œÄC ÂùB§ŒÕ …ÅŒq-„é X¾Ûºu«Ö Æ¢{Ö Æ{Õ OÕœË-§ŒÖ©ð ƒ{Õ ¦§ŒÕ{ >©Çx ’¹ÕJ¢* ¦Ç’Ã¯ä “X¾ÍÃ-ª½-„çÕi¢C. ƒÂ¹ˆœË X¾ª½u{¹ “¤Ä¢ÅéåXj ªÃ†¾Z¢Åî ¤Ä{Õ ƒÅŒª½ ªÃ³ÄZ©Õ, NŸäQ X¾ª½u-{-¹שðx Æ«-’Ã-£¾ÇÊ åXJ-T¢C. ’¹ÅŒ 10 ¯ç©©ðx 55 ©Â¹~© «Õ¢C “X¾«áÈ “¤Ä¢ÅÃLo ®¾¢Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ.

§Œá«ÅŒÂ¹× “X¾¦ðŸµ¿ ꢓŸÄ©Õ
'…Ÿîu’¹¢ Í䧌Ö-©¯ä ÂîšË ‚¬Á-©Åî “’ÃOÕº §Œá«Â¹×©Õ ¹†¾d-X¾œË ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. BªÃ …Ÿîu’¹¢ Ÿíª½-¹{¢ ©äŸ¿¯ä EªÃ-¬ÁÅî “’ë֩ðx¯ä …¢œË-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. …¤ÄCµ Â¢ ‡Ÿ¿Õª½Õ ֮͌¾Öh EªÃ¬Á E®¾p%-£¾Ç-©Åî ’¹œ¿Õ-X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2013 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net