Wednesday, February 10, 2016

Telugu Festivals Dates Calendar 2013

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
J„þÕqÂË Ÿ¿¢ÅŒ-¹~§ŒÕ¢
¡ÂÃ-¹×@Á¢ J„þÕq©ð ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ Ÿ¿¢ÅŒ „çjŸ¿Õu-©Õ¯Ão Æ¢Ÿ¿Õ-ÅŒÕÊo „çjŸ¿u 殫©Õ ƪ½-Âíêª. Â꽺¢ *ÂËÅŒqÂ¹× ÂÄÃ-LqÊ ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä§ŒÖ©Õ, ²Ä«Õ“T Âíª½ÅŒ. X¾Ÿä-X¾Ÿä ‚®¾Õ-X¾“A ÍŒÕ{Öd Aª½-’¹-©äE ªî’¹Õ©Õ ƒ{Õ-„çjX¾Û ͌֜¿œ¿¢ «Ö¯ä-¬Çª½Õ.

¡ÂÃ-¹×@Á¢ ªõœÎ «â¹-©åXj ¹J¸Ê ÍŒª½u©Õ
'¡ÂÃ-¹×-@Á¢©ð ªõœÎ «â¹-©åXj ¹J¸Ê ÍŒª½u©Õ B®¾Õ-¹עšÇ¢.. Æ{Õ-«¢šË „ÃJÂË ªÃ•-Â̧ŒÕ ¯Ã§ŒÕ-¹ש Æ¢œ¿ …¯Ão.. X¾J-’¹-ºË¢-ÍäC ©äŸ¿ÕÑ.. ÆE œÎ‰° XÏ.…-«Ö-X¾A ÅçL-¤Äª½Õ. ‚C-„ê½¢ ˜ã¹ˆL, ²ò¢æX{ ¤òM-®¾Õ-æ®d†¾ÊxÊÕ ®¾¢Ÿ¿-Jz¢* „ÃJ¥Â¹ ÅŒE& ÍäX¾-šÇdª½Õ.

More Stories...
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Untitled Document
Copyright © 2013 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.
For Marketing enquiries contact 9000180611 or Marketing@eenadu.net